ГОЛОВНА / Юридична інформація
ДОКУМЕНТИ ЩОДО СЕРВІСУ пРРО та РРО
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ERP-СИСТЕМ
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПЛАТФОРМИ «JWS»
ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
Повернення товару юридичною особою або ФОП
Повернення товару юридичною особою або ФОП здійснюється на умовах договору міжпродавцем та покупцем, оскільки Закону України «Про захист прав споживачів» такі правовідносини не регулює.

В разі, якщо в договорі порядок повернення товару не врегульований, тоді слід застосовувати норми Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.

Спочатку потрібно визначити причину повернення товару, наприклад, некомплектність товару, порушення щодо асортименту, якості, відповідності вимогам законодавства, недоліки товару, тощо.

Відповідно до причини повернення товару, застосовується відповідна стаття Цивільногокодексу України:ст. 678 ЦКУ Правові наслідки передання товару неналежної якостіст. 680 ЦКУ Строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками проданого товаруст. 682 ЦКУ Комплектність товаруст. 683 ЦКУ Комплект товаруст. 684 ЦКУ Правові наслідки передання некомплектного товаруст. 686 ЦКУ Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковкуст. 687 ЦКУ Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу.

Згідно з ст. 688 ЦКУ покупець зобов’язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, — в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.

У разі невиконання покупцем цього обов’язку продавець має право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо продавець доведе, що невиконання покупцем обов’язку повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинитьдля продавця витрати, що перевищують його витрати у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.

Якщо продавець знав або міг знати про те, що переданий покупцеві товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на те, що не одержав від покупця повідомлення про порушення умов договору, та на наслідки невиконання покупцем цього обов’язку, встановлені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1, 3 та 4 ст. 188 Господарського кодексу:
1. Зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку недопускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, удвадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результатиїї розгляду.
4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разінеодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Таким чином, повернення товару від юридичних осіб та ФОП потрібно розглядатиіндивідуально в залежності від причини повернення товару та умов договору купівлі-продажу або поставки.

СКАЧАТИ В PDF
Повернення товару фізичною особою
Повернення товару фізичною особою здійснюється на підставі ст. 9 Закону України"Про захист прав споживачів":

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний упродавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути нимвикористаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, нерахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщозбережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а такожрозрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений надисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якомувстановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогуспоживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом заструктурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковийдокумент на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у ційстатті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має правоабо придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуваннямвартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутоготовару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідноготовару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомитипро це споживача, який вимагає обміну товару.

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачемпровадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернутигроші у день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізнішеніж протягом семи днів.

Таким чином, для повернення товару покупцем-фізичною особою, потрібно, щобпокупець написав заяву у довільній формі на повернення товару, надав товар із збереженимтоварним виглядом, споживчими властивостями, пломбами, ярликами, а такожрозрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Така заява можебути написана в електронному вигляді та підписана за допомогою ЕЦП на підставі ЗаконуУкраїни «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи таелектронний документообіг».

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про електронні документи та електроннийдокументообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірникдокумента з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора абопідписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Проелектронні довірчі послуги».

СКАЧАТИ В PDF
IНФОРМАЦIЯ
Політика конфіденційності
Справжня політика конфіденційності поширюється на усіх відвідувачів і користувачів сайту. Користувачеві сайту необхідно уважно ознайомитися із справжніми Умовами.

Користувач дає усім суб'єктам комерційної діяльності нашої Альт-Таб групи дозвіл на обробку своїх персональних даних, що вказуються їм в анкеті, на сайтах групи Альт-Таб.

Альт-Таб групи використовує усю добровільно надану користувачем інформацію для обробки і надання інформаційних освітніх послуг.

Ніяка інформація особистого характеру про окремого користувача не розголошується, окрім випадків, передбачених законом.
Терміни і пояснення на сайті
«Замовте Ваш касовий апарат у нас сегодняи почніть працювати вже через 24 години»! — в цій фразі 24 години береться з розрахунку робочого годинника. У нас в одному календарному дні 8 робочих годин.

БЕЗКОШТОВНУ доставку РРО до Вам в офіс або на торгову точку — у цій фразі під безкоштовно мається на увазі надання послуги за умови купівлі РРО, введення в експлуатацію і підключення до сервісу обслуговування РРО.

Ціна на РРО, що не закреслена — мається на увазі продаж товару по акційній ціні за умови замовлення слідуючих послуг: введення в експлуатацію і підключення до сервісу обслуговування РРО.

БЕЗКОШТОВНЕ навчання Вашого персоналу роботі з касовим апаратом — у цій фразі під безкоштовно мається на увазі надання послуги базовий інструктаж по роботі з РРО за умови купівлі РРО, введення в експлуатацію і підключення до сервісу обслуговування РРО.

у ПОДАРУНОК: 10 рулонів касової стрічки (запас на цілий місяць!) — у цій фразі по подарунком реалізується термолента 57*17 або 80*19 за 1грн. Розмір стрічки відповідає акційним РРО в момент продажу. Для участі в акції необхідно повідомити менеджера про бажанні придбати акційну термоленту за 1 грн

ПЛЮС 2 МІСЯЦІ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕЗКОШТОВНІ* В ПОДАРУНОК!!! — у цій фразі під безкоштовно мається на увазі пільговий період, який триває до 62 днів. Діє з моменту постановки РРО на обслуговування до кінця місяця, що слідує за датою постановки.
Наприклад: Ви поставили РРО на обслуговування 1 березня. Означає пільговий період продовжиться до 30 квітня і складе 61 день. За цей період Вам не нараховуватиметься абонплата за обслуговування Вашого РРО.


Що входить в обслуговування Вашої каси?

ЩОДНЯ:
ЩОКВАРТАЛУ:
ЩОРІЧНО:

— у цій фразі перераховане обслуговування використовується в різних пакетах обслуговування РРО.

Наявність — це твердження відображає готовність ЦСО продати даний продукт найближчим часом, протягом 7 робочих днів. Продаж не враховує факт реєстрації, встановлення, доставки даного продукту.

На замовлення — це твердження відображає готовність ЦСО продати цей продукт у терміни, що обумовлені в договорі поставки, або на умовах поставки від виробника продукту. Замовлення не враховує факт реєстрації, встановлення, доставки цього продукту.

Обслуговування 249 грн плюс послуги еквайєра — фраза пояснює формування вартості послуг центру сервісного обслуговування ЦЗГ. Розділяючи вартість ЦСО, виробника та посередників, які здійснюю адміністрування передачі даних від клієнта до державної податкової служби України (еквайринг). Обслуговування ЦЗГ 249 грн вказано без ПДВ для економ пакету. ЦСО має різні пакети для різних апаратів, ціни можуть відрізнятись від 249 грн і як правило відображаються у картці апарату в рядку — вартість сервісу ЦСО. Ціна у картці вказана без ПДВ.
ИНФОРМАЦИЯ (РУС)
Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности распространяется на всех посетителей и пользователей сайта.
Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.

Пользователь дает всем субъектам коммерческой деятельности нашей Альт-Таб группы разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах группы Альт-Таб.

Альт-Таб группа использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления информационных образовательных услуг.

Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.
Термины и пояснения на сайте
«Закажите Ваш кассовый аппарат у нас сегодняи начните работать уже через 24 часа!»
— в этой фразе 24 часа берется из расчета рабочих часов. У нас в одном календарном дне 8 рабочих часов.

БЕСПЛАТНУЮ доставку РРО к Вам в офис или на торговую точку
— в этой фразе под бесплатно подразумевается предоставление услуги при условии покупки РРО, ввода в эксплуатацию и подключения к сервису обслуживания РРО.

Цена на РРО, которая не зачеркнута — подразумевает продажу товара по акционной цене при условии заказа следующих услуг: ввод в эксплуатацию и подключение к сервису обслуживания РРО.

БЕСПЛАТНОЕ обучение Вашего персонала работе с кассовым аппаратом
— в этой фразе под бесплатно подразумевается предоставление услуги базовый инструктаж по работе с РРО при условии покупки РРО, ввода в эксплуатацию и подключения
к сервису обслуживания РРО.


в ПОДАРОК: 10 рулонов кассовой ленты (запас на целый месяц!)
— в этой фразе по подарком реализуется термолента 57*17 или 80*19 за 1грн.
Размер ленты соответствует акционным РРО в момент продажи.
Для участия в акции необходимо уведомить менеджера о желании приобрести акционную термоленту за 1 грн.

ПЛЮС 2 МЕСЯЦА ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕСПЛАТНО* В ПОДАРОК!!!
— в этой фразе под бесплатно подразумевается льготный период, который длится до 62 дней.
Действует с момента постановки РРО на обслуживание до конца месяца, следующего за датой постановки.
Например: Вы поставили РРО на обслуживание 1 марта. Значит льготный период продлится до 30 апреля и составит 61 день.
За этот период Вам не будет начисляться абонплата за обслуживание Вашего РРО.

Что входит в обслуживание Вашей кассы?

ЕЖЕДНЕВНО:
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО:
ЕЖЕГОДНО:

— в этой фразе перечисленное обслуживание используется в разных пакетах обслуживания РРО.

В наличие — данное утверждение отображает готовность ЦСО продать данный продукт в ближайшее время, в течении 7 рабочих дней. Продажа не учитывает факт регистрации, установки, доставки данного продукта.

Под заказ — данное утверждение отображает готовность ЦСО продать данный продукт в сроки оговоренные в договоре поставки или на условиях поставки от производителя продукта. Заказ не учитывает факт регистрации, установки, доставки данного продукта.

Обслуживание 249 грн плюс услуги эквайера — фраза объясняет формирование стоимости услуг центра сервисного обслуживания ЦСО. Разделяя стоимость ЦСО, производителя и посредников которые осуществляю администрирование передачи данных от клиента в государственную налоговую службу Украиины (эквайринг). Обслуживание ЦСО 249 грн указанно без НДС для эконом пакета. ЦСО имеет разные пакеты для разных аппаратов, цены могут отличатся от 249 грн и как правило отображаются в карточке аппарата в строке — стоимость сервиса ЦСО. Цена в карточке указанна без НДС.
Альт-Таб Груп 2002-2020
Ми вас погано обслужили?
ПИТАННЯ? СКАРГИ? ПРОПОЗИЦІЇ?
З будь-якими питаннями, скаргами, пропозиціями, пишіть мені на персональну скриньку
Наші співробітники повелися некоректно?
Ми вам нахамили?
Ще якось накосячилі й не виправили тут же, прям при вас?
Никита Борзяк
Директор з якості
ПИТАННЯ? СКАРГИ? ПРОПОЗИЦІЇ?
Запитати:
Ваші дані ніколи не будуть передані 3-м особам!
Made on
Tilda